Skip to content
Home » Gospel Music » HLE – Nguwe

HLE – Nguwe

HLE – Nguwe

HLE – Nguwe mp3 download

South African Gospel Music Artist HLE has released a new single titled “Nguwe” alongside the official music video.

DOWNLOAD SONG

HLE - Nguwe (Official Live Video)

[Verse 1]

Ncwele ngcwele
Wembethe amandla,
Njengengubo ungcwele
Muhle, Muhle
Umesebenzi wezandla zakho, muhle
Umkhulu Baba, Umkhulu Baba

[Verse 1 – Translation]

Holy, Holy
You’re Clothed in power, You’re Holy
Wonderful, wonderful
Wonderful are the works of Your hands
Father You’re Great

[Verse 2]

Wawukhon’ Ekuqaleni usamile
Umkhulu Baba
Izulu isihalo sakho sobukhosi
Mhalaba senabelo sezinyawo zakho

[Verse 2 – Translation]
You were in the Beginning
And still, You Remain
Heaven is your Throne
And the Earth, Your Footstool

[Chorus]

{Nguwe Nguwe Nguwe
Oyingcwele nguwe nguwe
Uyikonsi Baba
Nguwe Nguwe Nguwe
Oyinkosi nguwe nguwe
Izulu lisho, Izulu lisho
Ukuthi ungcwele} [x2]

[Chorus – Translation]

You’re Holy
Father You’re King
You’re Holy
Heaven Proclaims that You’re Holy [read more]

See also  Download mp3: Walter Chilambo – MOTO + VIDEO

[Bridge]{Bayede, Bayede
Dwala Laphakade
Bayede, Bayede
Kuwe Weduwa Kuwe
Bayede, Bayede
Dwala Laphakade
Bayede, Bayede
Kuwe Weduwa Kuwe} [Repeat]
[Bridge – Translation]

Be Exalted, Rock of Ages
Be Exalted,
You and you Alone

[Outro](Hallelujah, Hallelujah
Hallelujah, Hallelujah) [Repeat]

1 thought on “HLE – Nguwe”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *